Az Etikai Kódex kötelez minket arra, hogy tevékenységünket a jogszabályokkal és a magas szintű etikai normákkal összhangban végezzük. Bevezetésének célja a munkavállalóink védelme és az etikátlan viselkedés előfordulásának megakadályozása.

A TOPEX-CSOPORT, MINT TÁRSADALMILAG ELKÖTELEZETT VÁLLALAT, SZABÁLYOZTA A KÖVETKEZŐ ASPEKTUSOKAT:

Környezetvédelem - mindennapi munkánk során gondoskodunk környezetünkről, betartjuk az érvényes jogszabályokat, foganatosítjuk a hulladékszegregációt, és gyűjtjük az újrahasznosítható termékeket, alkalmazzuk az ISO 14001:2004 szabványban előírt legjobb gyakorlatokat;

Munkavédelem – a munkavállalók biztonsága érdekében minden alkalmazott köteles betartani a Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Előírásokat, ezért munkavédelmi intézkedéseket foganatosítunk és képzést biztosítunk a biztonságos munkavégzést illetően;

A munkavállalókkal szembeni tisztességes bánásmód - a Topex Cégcsoport valamennyi alkalmazottját és mindannyiunkat megilleti a tiszteletteljes és tisztességes bánásmód, harcolni kell a személyiségjellemzők vagy nézetek alapján történő megkülönböztetés ellen, a munkavállalókkal kapcsolatos minden döntést érdemi megfontolások: a képesítés, tapasztalat, kompetencia és a munkában elért eredmények alapján kell meghozni;

Munkahelyi erőszak - a munkában nincs helye az erőszaknak, a mobbingnak valamint a beosztottak, munkatársak, felettesek és partnerek zaklatásának, ezért a Topex Cégcsoportban megengedhetetlen a megfélemlítés, az agresszió vagy a megalázás, a verbális, fizikai vagy vizuális inzultálás, tilos a szexuális zaklatás és a mobbing;

Összeférhetetlenség - akkor fordulhat elő, ha a munkavállaló feladatai ellátása során a pártatlanságát és függetlenségét veszélyeztető döntéseket hozhat, amelyek közvetlenül vagy közvetve befolyásolják gazdasági vagy személyes érdekeit.

Ajándék adás és azok fogadása - Ésszerű keretek között kell tartani az Ügyfelekkel, Beszállítókkal és Üzleti Partnerekkel kapcsolatos ajándékokat, vendégeskedéseket és rendezvényeket, függetlenül attól, hogy a Topex Cégcsoport kezdeményezője vagy kedvezményezettje az ilyen figyelmességeknek.

Korrupció – a Topex Cégcsoportban nincs helye az alkalmazottak közvetlen korrupciós tevékenységének vagy más egységeken keresztül végrehajtott közvetett korrupciónak, tilos anyagi előny juttadása/elfogadása partnereken, képviselőkön, alvállalkozókon, beszállítókon, vagy bármilyen más gazdasági egységeken keresztül amely felett a Topex Cégcsoport ellenőrzést gyakorol;

Gyermekmunka és kényszermunka - a Topex Cégcsoport nem egyezik bele abba, hogy a Vállalat, vagy annak bármelyik Beszállítója, Vásárlója vagy Üzleti Partere gyermekmunkát vagy kényszermunkát alkalmazzon;

Tisztességes piaci verseny - A Topex Cégcsoport a tisztességes és nyílt verseny légkörében jött létre és fejlődik, ezért támogatjuk a szabad piacgazdaságot, a tisztességtelen verseny elleni küzdelemről szóló törvénynek megfelelően járunk el, nem kötünk olyan megállapodásokat, amelyek célja vagy hatása az, hogy az érintett piacon tisztességtelenül megszüntesse, korlátozza vagy más módon torzítsa a versenyt;

Információbiztonság - a Topex Cégcsoport minden alkalmazottja köteles körültekintően eljárni és óvatosságot tanúsítani a fontos és bizalmas vállalati információk védelmében - mind a munkahelyen, mind azon kívül;

Kommunikáció a szociális médiában - minden alkalmazottnak joga van véleménynyilvánításra a szociális médiákban a Topex Cégcsoporttal kapcsolatos témákban a következő feltételek mellett: jeleznie kell, hogy kötődik a Topex Cégcsoporthoz, ismertetni kell, hogy a saját véleményét fejezi ki, a bejegyzésnek kulturáltnak kell lennie és tiszteletben kell tartania másokat, valódi információt kell közzétennie, a kijelentés nem károsíthatja a tisztességes versenyt és nem láthatnak napvilágot bizalmas információk;

Szabadalmak, szerzői jogok és logók - a Topex Cégcsoport nem használ fel szabadalmat, termékeket, alkotásokat, ötleteket azok tulajdonosának vagy a szerzőjének beleegyezése nélkül, a munkatársaink által kifejlesztett, a szabadalmakkal, szerzői jogokkal vagy védjegyekkel védett fogalmak, folyamatok és technológiák a Cég vagy partnereink szellemi tulajdonává válnak;

A cég tulajdonának használata – Cégünk tulajdona egy olyan korlátozott erőforrás, amely csak szolgálati célokra használható fel, a telefonok, a privát e-mailek és az internet hozzáférés privát célra történő felhasználása csak minimális mértékű lehet.