A vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) arra kötelezi a Céget, hogy felelősségteljes politikát folytasson a munkavállalókkal, a természettel és a környezettel szemben, és win-win alapon támogassa a vállalat üzleti céljainak megvalósítását. A Topex Cégcsoport CSR-stratégiája segíti a harmonikus együttműködést a vállalat kulcsfontosságú szereplőivel, például az alkalmazottakkal, az ügyfelekkel, a beszállítókkal, az üzleti partnerekkel, az oktatási intézményekkel és a helyi közösséggel.

Cégünk segíteni kíván másokat, támogatja a környezetét és ezeket az értékeket az elkövetkezendő években továbbra is ápolni kívánja. Úgy folytatjuk a tevékenységünket, hogy a döntéseinkért, azok eredményéért és a környezetre gyakorolt hatásáért a jogi következményen túl szélesebb körben vállaljuk a felelősséget. Azonban a CSR nem csak a külső intézkedésekre vonatkozik, hanem a cégen belüliekre is – úgy gondoskodunk munkatársainkról, úgy jutalmazzuk és olyan aktivitásokra ösztönözzük őket, amely harmonikusan kapcsolódik a CSR területérhez.

CSR Społeczna odpowiedzialność biznesu

A KÖVETKEZŐ ÉVEKRE VONATKOZÓ CSR STRATÉGIA SZERINT MINDEN KÜLSŐ ÉS BELSŐ AKTIVITÁSUNK A CSR KÖVETKEZŐ 3 PILLÉRJÉRE TÁMASZKODIIK:

SZOCIÁLIS PILLÉR

Minden évben egyéves együttműködési szerződést kötünk egy kiválasztott szociális intézménnyel és eseti akciókat kezdeményezünk különböző intézmények, szociális tevékenységek megsegítésére (pl. Roncstúra, karácsony előtti jótékony gyűjtés menhelyek számára, műanyag kupakok gyűjtése)

OKTATÁSI PILLÉR

Hosszú távon együttműködünk egy kiválasztott oktatási intézménnyel (tréningek, termékbemutatók, eszközök átadása a műhelyek és iskolai helyiségek felszereléséhez)

ÖKOLÓGIAI PILLÉR

Különböző erőfeszítéseket teszünk a minket körülvevő természet védelméért (pl. Egy nap autó nélkül, légkör piknik)

GALÉRIA