MISJA

UŁATWIAMY ŻYCIE LUDZIOM, KTÓRZY UŻYWAJĄ NARZĘDZI

WIZJA

Jesteśmy firmą aktywnie działającą na międzynarodowych rynkach i liderem w Europie Środkowej. Naszą silną pozycję budujemy poprzez solidność, doświadczenie, stabilność finansową oraz poszukiwanie nowoczesnych i przyjaznych rozwiązań. Jesteśmy atrakcyjnym pracodawcą, stawiającym na rozwój kompetencji i zaangażowanie.

WARTOŚCI

Solidność Grupa Topex

SOLIDNOŚĆ

Niezawodność i wiarygodność dla naszych partnerów biznesowych, konsumentów
oraz współpracowników.

Wartość GTX - Kompetencja

KOMPETENCJA

Profesjonalizm, wiedza i doświadczenie, wzmacniane w procesie ciągłego, aktywnego poszukiwania lepszych rozwiązań.

Dojrzałość Grupy Topex

DOJRZAŁOŚĆ

Poczucie odpowiedzialności i dbałość o bezpieczeństwo partnerów biznesowych, konsumentów oraz współpracowników.

DUCH PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

DUCH PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Ciągła aktywność w poszukiwaniu innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań oraz dostrzeganie i wykorzystywanie szans rynkowych.

PAKIET KORZYŚCI WYNIKAJĄCY Z WARTOŚCI

stabilizacja i bezpieczeństwo

STABILIZACJA
I BEZPIECZEŃSTWO

Świat zmienia się bardzo dynamicznie. Zmiany zakłócają poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa pracownika. Firmy, które posługują się katalogiem wartości zachowują większą stabilizację i ciągłość w zmieniającym się otoczeniu.

KOMFORT PRACY

KOMFORT PRACY

Wartości usprawniają współpracę, budują wzajemny szacunek, pomagają rozwiązywać problemy, wpływają na lepszą atmosferę w pracy. Im większy komfort pracy, tym bardziej harmonijne życie osobiste.

ELIMINACJA NIEPOŻĄDANYCH ZACHOWAŃ

ELIMINACJA
NIEPOŻĄDANYCH ZACHOWAŃ

Wpojone w firmie wartości sprzyjają budowaniu etycznego środowiska pracy. Dzięki temu w przypadku zachowań niepożądanych każdy ma prawo powołać się na obowiązujące normy.

KULTURA FIRMY

KULTURA FIRMY

Wyznawane przez Grupę Topex wartości pokazują czym się kierujemy w biznesie i jakim jesteśmy partnerem, zarówno dla kontrahentów jak i w relacjach wewnątrz firmy. To coś, co odróżnia nas od konkurencji i wpływa na wyjątkowość naszej organizacji!

UPORZĄDKOWANE ŚRODOWISKO

UPORZĄDKOWANE
ŚRODOWISKO

W oparciu o katalog wartości wiemy jakimi zasadami się kierować oraz jakich przestrzegać zachowań. Dzięki temu w środowisku pracy panuje ład i porządek.

DOBRA KOMUNIKACJA

DOBRA KOMUNIKACJA

Skuteczna komunikacja to klucz do sukcesu. W naszej firmie wartości promują otwarte postawy jednocześnie kształtując kulturę stałego „feedbacku”.