Komunikat zwiazany z incydentem bezpieczenstwa

MISJA

UŁATWIAMY ŻYCIE LUDZIOM, KTÓRZY UŻYWAJĄ NARZĘDZI

WIZJA

Jesteśmy firmą aktywnie działającą na międzynarodowych rynkach i liderem w Europie Środkowej. Naszą silną pozycję budujemy poprzez solidność, doświadczenie, stabilność finansową oraz poszukiwanie nowoczesnych i przyjaznych rozwiązań. Jesteśmy atrakcyjnym pracodawcą, stawiającym na rozwój kompetencji i zaangażowanie.

WARTOŚCI

Upraszczanie

Maksymalne uproszczenie wszelkich podejmowanych działań poprzez kulturę poszukiwania prostszych rozwiązań i otwartość na określony poziom ryzyka i niedoskonałości.

Otwartość

Otwarta komunikacja budowana poprzez otwarty styl zarządzania, wspierana żywą kulturą informacji zwrotnej.

Różnorodność

Zróżnicowanie pod każdym względem, zarówno w zakresie działań biznesowych jak i zespołu (pełna otwartość i tolerancja).

Elastyczność

Dostosowanie się do otoczenia i orientacja na faktyczne i aktualne potrzeby rynku.

stabilizacja i bezpieczeństwo

ZWINNOŚĆ
I ELASTYCZNOŚĆ

Działając zgodnie z wartościami stajemy się bardziej zwinni i elastyczni, nie komplikujemy naszych działań, dzięki czemu szybciej reagujemy na zmiany rynkowe zachowując większą stabilizację i ciągłość w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.

KOMFORT PRACY

KOMFORT PRACY

Wartości usprawniają współpracę, budują wzajemny szacunek, pomagają rozwiązywać problemy, wpływają na lepszą atmosferę w pracy. Im większy komfort pracy, tym bardziej harmonijne życie osobiste.

ELIMINACJA NIEPOŻĄDANYCH ZACHOWAŃ

ELIMINACJA
NIEPOŻĄDANYCH ZACHOWAŃ

Wpojone w firmie wartości sprzyjają budowaniu etycznego środowiska pracy. Dzięki temu w przypadku zachowań niepożądanych każdy ma prawo powołać się na obowiązujące normy.

KULTURA FIRMY

KULTURA FIRMY

Wyznawane przez Grupę Topex wartości pokazują czym się kierujemy w biznesie i jakim jesteśmy partnerem, zarówno dla kontrahentów jak i w relacjach wewnątrz firmy. To coś, co odróżnia nas od konkurencji i wpływa na wyjątkowość naszej organizacji!

UPORZĄDKOWANE ŚRODOWISKO

UPORZĄDKOWANE
ŚRODOWISKO

W oparciu o katalog wartości wiemy jakimi zasadami się kierować oraz jakich przestrzegać zachowań. Dzięki temu w środowisku pracy panuje ład i porządek.

DOBRA KOMUNIKACJA

DOBRA KOMUNIKACJA

Skuteczna komunikacja to klucz do sukcesu. W naszej firmie wartości promują otwarte postawy jednocześnie kształtując kulturę stałego „feedbacku”.