Komunikat zwiazany z incydentem bezpieczenstwa

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) oznacza prowadzenie odpowiedzialnej polityki względem pracowników, środowiska i otoczenia wspierającej realizację celów biznesowych firmy na zasadzie win – win. Strategia CSR Grupy Topex pomaga w osiągnięciu harmonii poprzez dialog z najważniejszymi interesariuszami firmy, takimi jak np.: pracownicy, klienci, dostawcy, kontrahenci, uczelnie, społeczność lokalna.

Jesteśmy Firmą, która chce pomagać innym, wspierać otaczające nas środowisko i tę wartość chcemy kultywować w kolejnych latach. Prowadzimy biznes w sposób związany z odpowiedzialnością za decyzje, ich skutki oraz wynikający z nich wpływ na otoczenie w wymiarze szerszym niż prawny. Jednak CSR to nie tylko działania zewnętrzne, ale również wewnętrzne – dbamy o naszych pracowników, dostarczamy szereg benefitów, aktywności wpisujących się w obszar CSR.

CSR Społeczna odpowiedzialność biznesu

ZGODNIE ZE STRATEGIĄ CSR NA KOLEJNE LATA WSZYSTKIE NASZE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE AKTYWNOŚCI CSR KONCENTRUJĄ WOKÓŁ 3 FILARÓW:

Filar Społeczny

Każdego roku podejmujemy roczną współpracę z wybraną instytucją społeczną oraz podejmujemy jednorazowe działania na rzecz różnych instytucji, akcji społecznych (np. Złombol, przedświąteczna zbiórka dla zwierząt w schroniskach, zbiórka nakrętek)

Filar Edukacyjny

Podejmujemy długofalową współpracę z wybraną instytucją edukacyjną (szkolenia, prezentacje produktów, przekazywanie narzędzi na wyposażenie warsztatów i pracowni szkolnych)

Filar Ekologiczny

Podejmujemy różne działania związane z ochroną otaczającego nas środowiska (m.in.Dzień bez samochodu,
Piknik z klimatem)

GALERIA