Komunikat zwiazany z incydentem bezpieczenstwa
Narzędzia Neo poddawane są specjalistycznym i rygorystycznym testom wytrzymałościowym.